Medlemmer

Meld dig ind i Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi.

Du skal være medlem af Danske Fysioterapeuter for at være medlem af et fagligt selskab. Opkrævning for medlemskab sker sammen med dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter